Sähkön hintavertailu

Vertaa sähkö - säästä rahaa!
Pientalon sähkön hinta on 2,4-kertaistunut vuosien 1992-2011 aikana.

Keskimääräiset sähkön kWh hinnat ovat olleet kovassa nousussa Suomessa kahdenkymmenen viime vuoden ajan. Pientalon keskimääräinen sähkön hinta on noussut 5,37 sentistä per kWh vuonna 1992 aina 12,84 senttiin kilowattitunnilta elokuussa 2011.

Sähkön vertailu ei nykypäivänä kosketa enää vain hintaa, vaan tietoisuus kestävän kehityksen mahdollisuuksista tuo uusia tekijöitä mukaan vertailuun. Ekologisten energiamuotojen yleistyessä ympäristötietoiset kuluttajat haluavat kantaa kortensa kekoon - ja hyödyntää kestäviä ratkaisuja myös sähkövalinnoissaan.

Uusiutuvat energialähteet: Tuulivoima, vesivoima ja aurinkosähkö

...tuulivoima aiheuttaa ympäristölle kaikkein vähiten haittaa...

Sähkön hintavertailu ekologisestiUusiutuvan energian hyödyntäminen perustuu sananmukaisesti uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Uusiutuviksi energialähteiksi luetaan:

Maailman sähkötuotannosta reilu prosentti oli tuulivoimaa vuonna 2007, kun taas Euroopassa vastaava luku oli kolme prosenttia. Suomessa tuulivoiman osuus on vain 0,3% luokkaa. Euroopan komission teettämän tutkimuksen mukaan tuulivoima aiheuttaa ympäristölle kaikkein vähiten haittaa, kun vertailussa on otettu huomioon eri sähköntuotantomuodot.

Vesivoima on yksi vanhimmista uusiutuvan energian muodoista, sillä vesirattaita on käytetty jo tuhansia vuosia, mutta myös vesiturbiini on keksitty jo 1800-luvulla. Modernit voimalaitokset muuntavat veden liike-energian vesiturbiinin ja generaattorin avulla sähköenergiaksi. Vesivoiman ympäristöpäästöt ovat yhtä vähäiset kuin tuulivoimalla, mutta rakennus- ja huoltokustannuksista aiheutuvat päästöt ovat jonkin verran korkeammat.

Aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää joko aurinkokennon tai aurinkokeräimen avulla, jolloin auringon säteily sidotaan sähkö- tai lämpöenergiaksi. Aurinkoenergia ei lisää itsessään ympäristöpäästöjä, vaan kaikki sen hyödyntämisestä aiheutuvat ympäristöpäästöt syntyvät laitteiden valmistuksesta ja kuljetuksesta. Aurinkoenergian hyödyntämiseksi on kehitelty uusia ratkaisuja, mutta myös vanhoja ratkaisuja voidaan hyödyntää tehokkaammin lähitulevaisuuden sähköntuotannossa. Tähän asti ongelmana ovat olleet varsin kalliit aurinkopaneelit, mutta hintojen laskun myötä aurinkoenergia on jo nykyään ydinvoimaa edullisempi vaihtoehto pitkällä aikavälillä.

Energian kulutus

Kotitalouden sähkönkulutus riippuu talon tyypistä ja lämmitysjärjestelmästä. Keskimäärin suomalaisen kotitalouden sähkönkulutuksesta noin puolet syntyy lämmityskustannuksista. Sähkönkulutusta voidaan laskea

Sähkön kulutus voidaan selvittää erilaisilla kulutuslaskureilla, joiden avulla voidaan tunnistaa paljon sähköä vievät laitteet. Sähkönkulutuslaskuri ei itsessään säästä sähköä tai sähköstä maksettavaa hintaa, vaan ympäristötietoisen kuluttajan tulee osata tehdä toimenpiteitä saamansa kulutustiedon pohjalta. Perinteisesti kotitalouksien sähkönkulutusta on pyritty hillitsemään ja laskemaan valistuksella. Valistuksella on pyritty turvaamaan energian saatavuus, säästämään uusiutuvia luonnonvaroja, vähentämään saasteita ja päästöjä sekä vähentämään riippuvuutta sähköstä.