Tuulivoima Suomessa ja maailmalla

Tuulivoiman osuus Suomen sähköntuotannosta on vain 0,3% luokkaa, vaikka tuulivoima on uusiutuvista energianlähteistä kaikkein paras vaihtoehto. Tuulivoiman suhteellisen pieni osuus selittyy kuitenkin sillä, että tuuliolosuhteet eivät ole läheskään niin otolliset Suomessa kuin esimerkiksi Euroopan tuulisimmilla alueilla Tanskassa, Saksassa ja Alankomaissa. Suomessakin tuulivoimaa kehitetään jatkuvasti, ja tulevaisuudessa tuuli voidaan muuntaa paremmin sähköksi huonommista tuuliolosuhteista huolimatta.

Tuulivoiman osuus Suomen sähköntuotannosta on vain 0,3% luokkaa, vaikka tuulivoima onkin uusiutuvista energianlähteistä kaikkein paras vaihtoehto.

AlueOsuus sähköntuotannosta
Suomi0,3%
Tanska20%
Eurooppa3%
Maailma1%

Monissa maissa tuulivoiman kehitystä on edistetty tukemalla tuulienergiaa ja turbiinituotantoa. VTT:n arvion mukaan Suomessa olisi mahdollista nostaa tuulivoiman osuutta lähes kymmeneen prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Maailmanlaajuisesti uusiutuvien energialähteiden kehittämisen investoinneista jopa 37% koski tuulivoimaa, joten odotettavissa on huomattava lisäys tuulivoiman käyttöön maailmalla.

Kuinka tuulivoimala toimii?

Tuulivoima sähköntuotannossaTuulivoimala ei ole niin yksinkertainen kokonaisuus kuin mitä ensi alkuun voisi kuvitella. Tuulivoiman tuotantoon vaikuttavat erityisesti tuuliolosuhteet, turbiinitekniikka, integroiminen sähköverkkoihin ja sähkömekaaninen energianmuunto. Käytännössä auringon säteilyenergian aiheuttamat ilmavirtaukset muunnetaan tuuliturbiinilla sähköksi. Sää- ja tuuliolosuhteiden tunteminen on ensi arvoisen tärkeää tuulivoimalaa rakennettaessa, sillä tuulivoimala ei pysty itsekseen tuottamaan sähköä.

Voit lukea lisätietoja tuulivoiman hyödyntämisestä Suomen tuulivoimayhdistys ry kotisivuilta:
http://www.tuulivoimayhdistys.fi/

Keskustelu aiheesta

Ilmaston muutoksen ja ympäristöhaittojen vuoksi Tuulivoima -keskustelu käy kiivaana. Yhä useampi haluaa hyödyntää tuulivoimaa mökillä, vaikka tuulivoima ei välttämättä olekaan edullisin ratkaisu kotitalouksille tai mökille. Pelkän sähkön hinnan ohella kuluttajat ovat alkaneet ottamaan huomioon uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisen tehdessään kilpailutusta ja sähkön hintavertailua. Vuonna 1988 perustettu Suomen tuulivoimayhdistys ry edistää tuulivoiman käyttöä ja tietoisuutta Suomessa niin teollisuuden keskuudessa kuin myös pienempien kuluttajien keskuudessa.